Η νέα διαδικτυακή εφαρμογή “Μy Next Degree”, ειδικά σχεδιασμένη από την Darkpony, αποτελεί ένα από τα πιο απαραίτητα εργαλεία για κάθε οργανισμό παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου

Αναπτύχθηκε αποκλειστικά για να προσφέρει ταχύτερη και ευκολότερη οργάνωση καθώς και έλεγχο των διαφόρων σεμιναρίων και διοργανώσεων (events)  που μπορεί να διεξάγει ένας οργανισμός. Βασικός στόχος της εφαρμογής, η αποτροπή πιθανών σφαλμάτων και διευκόλυνση της πολύπλοκης διαδικασίας διαχείρισης διαφόρων υπηρεσιών τόσο προς τον παροχέα όσο και προς τον χρήστη.

Υποστήριξη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (π.χ ΑΝΑΔ)

Μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες της εφαρμογής είναι η υποστήριξη των διαφόρων επιδοτούμενων προγραμμάτων που μπορεί να πραγματοποιούνται ανά διαστήματα. Αυτόματος υπολογισμός της χορηγίας ανά συμμετέχοντα και ανά σεμινάριο αναλόγως την κατηγορία του σεμιναρίου.

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Άλλων Εκδηλώσεων

Δημιουργία προγραμμάτων που δεν εμπίπτουν στη κατηγορία επιδοτούμενων χορηγήσεων. Επιπλέον η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει εκδήλωση (είτε ανοικτή, είτε κλειστό group) και να την προωθήση στις αντίστοιχες κατηγορίες ανθρώπων που επιθυμεί.

Κατηγοριοποίηση  συμμετεχόντων

Εύκολος τρόπος κατηγοριοποίησης των χρηστών σε  κατηγορίες (ελεύθερος επαγγελματίας, άνεργος, εταιρεία ή οργανισμός αλλά και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία απαιτείται από τον οργανισμό σας) για την ανάδειξη της απαραίτητης χρηματικής διευκόλυνσης που θα τους παραχωρηθεί.

Διαχείριση δεδομένων των χρηστών

Γρήγορη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις λίστες των εγγεγραμμένων χρηστών στα σεμινάρια. Επιτρέπει την χειροκίνητη τροποποίηση της λίστας των συμμετεχόντων

Έλεγχος πραγματοποίησης πληρωμών

Προβολή και έλεγχος των τρόπων πληρωμής με τους οποίους επέλεξαν να πληρώσουν οι συμμετέχοντες.

Διευκόλυνση πληρωμών

Επιτροπή επιλογής του τρόπου πληρωμής του ανάλογου σεμιναρίου μέσω ηλεκτρονικών λογαριασμών ( όπως Paypal, JCC κ.ά.).

Εύκολη πραγματοποίηση εγγραφής

Μέσω της εγγραφής τους στην εφαρμογή οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές ταχύτερα και με ασφάλεια. Επιπλέον μέσω του λογαριασμού τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ολικό ιστορικό των συναλλαγών τους.

Έξυπνη υπενθύμιση

Οι χρήστες ενημερώνονται μέσω SMS ή email (ανάλογα το μέσο της αρεσκείας τους) για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο (υπενθύμιση για το επόμενο τους μάθημα, ή πιθανές αλλαγές μέρας και ώρας πραγματοποίησης του σεμιναρίου).

Φίλτρα διαχείρισης διοργανώσεων

Διαμέσου της πλατφόρμας διαχείρισης ο διοργανωτής μπορεί να βρει οποιεσδήποτε πληροφορίες πιθανών να χρειάζεται σχετικά με τους εγγεγραμμένους χρήστες ανά σεμινάριο, κατηγορία χρήστη, τύπο πληρωμής, διαθεσιμότητα ανά σεμινάριο ή συνολικά έσοδα - ποσό επιδότησης κ.α..

Εξαγωγή λίστας των χρηστών (σε μορφή excel ή pdf)

Τυπώστε η εξάγετε τις λίστες των χρηστών σας έχοντας τις βασικές τους πληροφορίες σε ένα αρχείο.

Έξυπνη Αναζήτηση

Μέσω των έξυπνων φίλτρων, οι χρήστες θέτουν τις δικές τους παραμέτρους για ταχύτερη πρόσβαση σε σεμινάρια της αρεσκείας τους.  

Ανάλυση σεμιναρίων

H εφαρμογή παρουσιάζει αναλυτικές περιγραφές όλων των σεμιναρίων, μαθημάτων, εκπαιδευτών, τοποθεσιών.  

Διαφοροποίηση σημαντικών πληροφοριών

Έξυπνη διαφοροποίηση σημαντικών πληροφοριών για την ταχύτερη πρόσληψή τους από τους χρήστες (όπως ημέρα, τοποθεσία και ώρα διεξαγωγής συγκεκριμένου σεμιναρίου).

Ψηφιοποίηση απαραίτητων εγγράφων και παραστατικών της ΑΝΑΔ

Αυτόματη ενσωμάτωση απαραίτητων παραστατικών και εγγράφων της ΑΝΑΔ σε ψηφιακή μορφή στο σύστημα. Οι φόρμες που ψηφιοποιούνται αφορούν τόσο τον χρήστη όσο και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ